OGIBiz Website

Eshop Before Menu
2791570
Menu
2791571
Main Description
2811754
Όροι χρήσης
 
Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον Δικτυακό τόπο αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους
 
Internet Cookies
Όπως οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι και το δικό μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα λεγόμενα internet cookies με σκοπό να εξυπηρετούνται πιο καλά οι επισκέπτες / χρήστες και να τους παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες όπως επίσης να μπορούν να εκτελούνται οι παραγγελίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
 
Τι είναι τα Internet Cookies
Τα internet cookies είναι μικρά τμήματα δεδομένων τα οποία αποστέλλονται στο πρόγραμμα πλοήγησης του υπολογιστή σας από ένα δικτυακό διακομιστή και μετά αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους δικτυακούς τόπους όπως και τον παρόντα να πραγματοποιήσουν πολλαπλές λειτουργίες όπως να εντοπίζουν την συχνότητα επισκέψεων, να αποθηκεύσουν πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας σε μια συγκεκριμένη σελίδα και να διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη σε αυτές.

Που συμβάλλουν τα Internet Cookies
Επίσης συμβάλλουν στην βελτίωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.
Τα ίδια τα cookies δεν έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν προσωπικά τους χρήστες, αν και αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ενός χρήστη και δεν δημιουργούν σε καμία περίπτωση βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ούτε και στα αρχεία που αποθηκεύονται σε αυτά και αυτομάτως διαγράφονται μόλις ο χρήστης φύγει από το δικτυακό τόπο.

Εντούτοις, πρέπει να διευκρινιστεί ότι μέσω του προγράμματος πλοήγησης (Internet Explorer, Firefox κλπ) μπορείτε σε οποιοδήποτε σημείο εγκαίρως να επιλέξετε να εμποδίσετε την λήψη τέτοιων cookies ή να ζητήσετε να ερωτηθείτε κάθε φορά που ένα internet cookie θα εγκαθίσταται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
 
Ασφάλεια Συναλλαγών
Ο Αθλητικός σύλλογος Κ.Α.Σ.Κ θεωρώντας το ζήτημα της ασφάλειας των πληροφοριών πολύ σοβαρό χρησιμοποιεί εύλογα διοικητικά, τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα για να προστατέψει τις προσωπικές πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτού και ιδιαίτερα όλες οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα (όνομα χρήστη κλπ) είναι απολύτως ασφαλείς.                                                                                  
 
Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου που περιλαμβάνει εικόνες, σχέδια και κείμενα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.kenzen.gr με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και απαγορεύεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η προσαρμογή και η μεταφορά σχετικού υλικού με τον οποιοδήποτε τρόπο.
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού τόπου με διακριτικό τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ που έχει επίσημη έδρα στην οδό Μουσών 29, ΤΚ 17561 ,Π. Φάληρο, και  ανήκουν στο www.kenzen.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους και δηλώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
 
Προσωπικά Δεδομένα
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση μέσω newsletter να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, οι πληροφορίες είναι προσωπικέςπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας κυρίως το όνομα σας, η ηλεκτρονικης σας  διεύθυνση, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αυτός ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε οι πληροφορίες για τους επισκέπτες / χρήστες να είναι απαραίτητες μόνο σε περίπτωση που κάποιος θελήσει ενημέρωση μέσω newsletter ή εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι χρήστες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο χωρίς να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους.
 
Αθλητικός σύλλογος και προστασία προσωπικών δεδομένων
Ο αθλητικός σύλλογος Κ.Α.Σ.Κ και Το www.kenzen.gr εφαρμόζοντας ρητώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 07/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ καθώς τις τυχόν τροποποιήσεις τους, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο.
 
Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από την αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανένα τρόπο σε οποιονδήποτε, με την υποβολή του υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία αναληθή, παράνομα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση.
 
Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
Για να διευκολύνει την πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες του το www.kenzen.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Διαδικτύου, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.
  
Ισχύον Δίκαιο
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ακόλουθο e-mail σε περίπτωση που έχετε ένα παράπονο ή μια ερώτηση info@shotokan.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Τα δικαστήρια Αθηνών θα είναι αρμόδια για οποιαδήποτε νομικής φύσεως θέμα.
 
Τροποποίηση Των Όρων
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε τους όρους σε αυτό τον ιστοχώρο. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να ενημερώνουμε τα κείμενα ανάλογα.
Footer
2791625

    
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λεωφόρος  Συγγρού 201
Αττική Ελλάδα,TK 17121
Τηλ.:  +30 210 9333202
Κινητό.:  69 80 570 773
info@kenzen.gr